Deriş Patent ve Marka Acentalığı A.Ş.

Menu

Yaklaşımımız

Tarihçe - Deriş Patent ve Marka Acentalığı A.Ş.

Yaklaşımımız

Deriş Patent ve Marka Acentalığı olarak müvekkillerimizin ihtiyaçlarını göz önünde bulunduran kişiselleştirilmiş çözüm sunma anlayışımızla, hizmetlerimizi geniş bir yelpazede ve yüksek kalitede sunmayı amaç edindik.

Deriş olarak; marka, patent, endüstriyel tasarım ve tüm diğer fikri ve sınai mülkiyet haklarını, öngörülen bütçe dahilinde güvence altına almak, bu hakların devamlılığını sağlamak, onları savunmak ve yürürlüğe koymak için gerekli olan hizmetleri geniş bir yelpazede ve yüksek kaliteyle sunmayı amaç edindik.

Fikri ve sınai mülkiyet haklarının korunması için müvekkillerimizin amaçlarına en uygun yolu belirlemek üzere, onlarla bilgi, fikir ve belge paylaşımı yaparak yakın işbirliği içinde çalışıyoruz.

  • Muhtemel ihtilaf kaynaklarını tanımlayıp sorunsuz ve kesintisiz bir süreç için bunların ortaya çıkmasını engelleyen,

  • Hukuki belirsizlikleri mümkün olduğunca bertaraf eden,

  • Koruma ve yürürlüğe koyma sürecine etkisi olan tüm detayları anlayıp değerlendiren bir yaklaşımla hizmet sunuyoruz.

Hizmet anlayışımızın dört ana öğesi: Bilgi, İnsan, Yöntem ve Teknoloji

 

Derinlikli Bilgi

 

Müvekkillerimize korumanın öncelikle sağlanması, hakkın yürürlüğe konulması ve savunulmasına yönelik ve sözleşmeler konularında hem tam donanımlı bir sınai mülkiyet acentası olarak, hem de uzmanlık alanı marka, patent, endüstriyel tasarım ve tüm diğer fikri ve sınai mülkiyet hakları olan bir hukuk firması olarak hizmet veriyoruz.

 

Kaliteli Hizmetin Anahtarı: İnsan

 

Çokuluslu eğitim geçmişi bulunan ekibi sayesinde Deriş olarak, farklı dillerde işlem yapabilme yeteneğine sahibiz. En yeni teknoloji ürünü I.P.M.S.® yazılımımız sayesinde ve dünya çapında, köklü ve deneyimli acentalardan oluşan bir muhabir acenta ağı ile birlikte, dünyanın birçok yerinde etkin ve ekonomik olarak işlem yapabilmekteyiz.

 

Çözüm Odaklı Yöntemler

 

Firmamız marka, patent, endüstriyel tasarım ve tüm diğer fikri ve sınai mülkiyet haklarını bir ticari değer ve varlık olarak görmektedir. Kendi organizasyon yapısını da esnek ve şeffaf çalışma düzenine uygun şekilde kurmuştur. Müvekkillerimizin ihtiyaçlarını göz önünde bulunduran kişiselleştirilmiş hizmet anlayışıyla çalışılması gerektiğinin bilincindeyiz. Bu yüzden firma olarak müvekkillerimizle uzun süreli ve yakın bir ortaklık ilişkisi geliştirmeye gayret ediyoruz. Takım çalışmasını esas alan çalışma anlayışımızla, bireysel deneyimlerimizi kollektif olarak geliştirip bilgiyi müvekkillerimizle sürekli ve metodik olarak paylaşıyoruz.

 

Bir Asırlık Deneyimle Birleşen Gelişmiş Teknoloji

 

Deriş’in organizasyon yapısı, müvekkillerimizin tüm fikri ve sınai mülkiyet ihtiyaçlarına en gelişmiş teknolojiyle en üst seviyede hizmet sunmak üzere kurulmuştur. Fikri mülkiyet korumasının her alanında, neredeyse bir asırlık deneyimimiz ile birleşen, Sınai ve Fikri Mülkiyet Hakları Yönetim Sistemi (I.P.M.S.® ) ve buna entegre edilmiş ERP (Kurumsal Kaynak Planlaması) paketi ile, bu amaca uygun bir yöntemle hizmet sunuyoruz. I.P.M.S.® sayesinde, müvekkillerimiz ve acentalarımız dosyalarına internet üzerinden erişebiliyor, faks gibi geleneksel yöntemler yerine, internet üzerinden anında talimat verebiliyor, dosyalarına ait son güncellemeleri gözlemleyebiliyor. Bu sayede sürekli, etkili ve saydam bir iş ilişkisinin kurulmasına hizmet ediyoruz.