Deriş Patent ve Marka Acentalığı A.Ş.

Menu

Diğer Fikri Haklar

 • Diğer Fikri Haklar

 • Fikri ve sınai mülkiyet hakları patent, marka ve endüstriyel tasarım ile sınırlı değildir. Bitki ıslahçı hakları, entegre devre topoğrafyaları, coğrafi işaretler, telif hakları ve alan adları da tescil ile korunmaktadır.

 • Telif Hakları

 • İlim, edebiyat, musiki, güzel sanatlar veya sinema eseri olarak kabul edilen her türlü fikir ve sanat eseri telif hakları ile korunur. Bu kapsamda telif hakları da fikri mülkiyet hakları arasında yer almaktadır. Telif hakları 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile düzenlenmiştir. Telif hakları, Kültür ve Turizm Bakanlığı nezdinde Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğü tarafından tescil edilir ve telif hakkının ihlali halinde dava açmak mümkündür. Deriş Patent ve Marka Acentalığı telif haklarının tescili, korunması ve 3. kişilere karşı ileri sürülmesi süreçlerinde marka vekilleri ve avukatları aracılığıyla hizmet vermektedir.

  • Telif hakkının kapsamına giren haklar nelerdir?

  • Telif hakları ile neler korunamaz?

  • “Haklı kullanım” ya da “Haklı dağıtım” için doktrinler mevcut mudur?

  • Bir telif hakkı bildiriminin yapılmamasının sonuçları nelerdir?

 • Alan Adları

 • Alan adları, internet üzerinde bulunan bilgisayar veya web sitelerinin adresini belirlemek için kullanılan IP (internet protokol adresi) numarasını tanımlayan isimlerdir. Ülkelere ait alan adları (ülke kodu, üst seviye alan adı yani TLD) olduğu gibi -örneğin “com.tr”-, ülke uzantısı olmayan genel alan adları da (jenerik TLD) bulunmaktadır -örneğin “.com”-.

 • Ülke uzantısı olmayan alan adları için, ICANN tarafından denetlenen internet siteleri ve “.tr” uzantılı alan adlarının tescil ve diğer işlemleri için yetkili merci Ortadoğu Teknik Üniversitesi’dir. Alan adı başvuruları Deriş tarafından çevrimiçi www.nic.tr web sitesinden yapılmaktadır. Alan adı başvuru sahibinin ünvanı, başvurusu yapılan alan adından farklıysa, marka başvuru / tescil belgesi sunulması gerekir. Deriş, deneyimli marka uzmanlarıyla bu alanda da müvekkillerine danışmanlık vermektedir.

  • Alan adı tescilinde yetkili merci kimdir?

  • ".tr" üst düzey alan adının altında yer alan ikinci düzey alan adlarının kimlere tahsis edilebileceği ne gibi kurallarla belirlenmiştir?

 • Bitki Islahçı Hakkı

 • Bitki çeşitlerinin geliştirilmesini özendirmek ve yeni bitki çeşitlerinin ve ıslahçı haklarının korunması amacıyla, bu koruma türü 15 Ocak 2004 tarihinden itibaren 5042 sayılı Kanun ile ülkemizde geçerlilik kazanmıştır. Bitki Çeşilerine Ait Islahçı Haklarının Korunmasına İlişkin Kanun sayesinde yeni, farklı, yeknesak ve durulmuş olduğu tespit edilen bitki çeşitleri ıslahçı hakkı verilerek 25-30 yıl süreyle korunabilir.

 • Türkiye, uluslararası UPOV (Yeni Bitki Çeşitlerinin Korunması Uluslararası Birliği) sözleşmesine 18 Kasım 2007 itibariyle üye olmuştur. Bu kanunun uygulamaları ve sağladığı koruma sistemiyle ıslahçılar, hem yeni çeşitleri ıslah etmek üzere finansal kaynaklara sahip olabilir, hem de daha kaliteli, dayanıklı ve verimli çeşitleri ıslah ederek ve bunlara ait haklarını tescil ettirerek ülkemiz tarımına katkı sağlayabilirler.

  • Yeni bitki çeşitlerinin tescili Türkiye’de hangi mercii tarafından verilmektedir?

  • Yeni bir bitki çeşidine ıslahçı hakkı verilebilmesi için gerekli şartlar nelerdir?

  • Islahçı hakkı tescili talebi için başvuru nasıl yapılır?

  • Rüçhan hakkı nedir ve nasıl kullanılır?

  • Islahçı hakkı için yapılan başvuruda çeşidin teknik incelemesi nasıl yapılır?

  • Başvurunun tescili nasıl gerçekleşir?

 • Entegre Devre Topoğrafyaları Tescili

 • Haksız rekabet ortamının önlenmesi ve bu alanda sanayinin gelişmesini sağlamak amacıyla 30 Nisan 2004 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 5147 sayılı kanun ile entegre devre topoğrafyalarının koruması ülkemizde geçerlilik kazanmıştır. Koruma, Türk Patent Enstitüsü nezdinde yapılan entegre devre topoğrafya başvurusu ile gerçekleşir.

 • Koruma, entegre devre topoğrafyasının hak sahibi ya da onun izniyle üçüncü bir kişi tarafından yurtiçi ve yurt dışında ticari olarak piyasaya sürüldüğü tarihten itibaren 2 yıl içinde tescil başvurusu yapması şartıyla, ya da ticari bir faaliyeti yoksa, tescil başvurusunun yapıldığı tarihten itibaren başlar.

 • Entegre devre topoğrafyalarının tescili için orijinallik gerekliliği yerine getirilmelidir. “Orijinal tasarım” terimi “entegre devre topoğrafya tasarlayıcısının kendi fikri çabası sonucu ortaya çıkmış ve tasarlama sırasında entegre devre üreticileri ve entegre devre topoğrafya tasarlayıcıları arasında bilinmeyen" tasarım demektir. 10 yıllık korumanın sonunda entegre devre topoğrafya hakkının konusu herkesin kullanımına açık hale gelir.

  • Hangi kişiler entegre devre topoğrafya korumasını talep etmeye yetkilidirler?

  • Entegre devre topoğrafya başvurusu yaparken hangi bilgi/belgeler gereklidir?

  • Entegre devre topoğrafya hak sahibi hangi yetkilere sahiptir?

 • Coğrafi İşaretler

 • Coğrafi işaret, belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri itibarıyla kökeninin bulunduğu bir yöre, alan, bölge veya ülke ile özdeşleşmiş bir ürünü gösteren işarettir. Türkiye’de coğrafi işaretler, menşe adı ve mahreç işareti olmak üzere ikiye ayrılır. Coğrafi işaret tescilinin amacı, coğrafi kaynak gösteren ürünlerin adlarının koruma altına alınmasını ve belirli bir kalitenin işareti olarak kullanılmasını sağlamaktır. Ürünün üreticisi olan gerçek ve tüzel kişiler, tüketici dernekleri, konu ve coğrafi yöre ile ilgili kamu kuruluşları coğrafi işaret başvurusu yapma hakkına sahiptir. Deriş, uzman marka vekilleri aracılığıyla müvekkillerine T.P.E. bünyesinde coğrafi işaretlerin korunması için danışmanlık vermektedir.