Deriş Patent ve Marka Acentalığı A.Ş.

Menu

Marka

 • MARKA

 • Markanızı yurtdışında kullanacaksanız, benzer veya haksız kullanımları engellemek ve öncelikli marka haklarını ihlal etmemek için markanızı yurtdışında da tescil ettirmeniz önemlidir.

 • Bir işletmenin mal veya hizmetlerini başka işletmelerin mal veya hizmetlerinden ayırt etmek için kullanılan, sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, malların biçimi veya ambalajlarının resimleri, 3 boyutlu biçimler, kişi adları veya soyadları, sloganlar, ses ve renk kombinasyonları gibi çizimle görüntülenebilen ve baskı yoluyla çoğaltılabilen işaretler MARKA olarak korunabilir. Marka, tescil edilmesi ve 10 yıllık dönemlerle yenilenmesi koşuluyla, sahibine süre sınırı olmayan bir koruma sağlar.

 • Bir işaretin marka olabilmesi için gerekli olan en önemli koşul “ayırt edicilik” niteliğinin bulunmasıdır. Bu işaretin marka olarak tescil başvurusu yapılmadan önce, seçilen işaretin başkaları adına tescilli olup olmadığı ve üzerinde kullanılacağı ürün veya hizmetin vasfını, cinsini tanımlayıp tanımlamadığına ilişkin araştırma yapılması önem taşır.

 • Deriş Patent marka ekibi müvekkillerine alternatif markaların seçimi ve araştırılması, tescil edilebilirliği konusunda görüş verilmesi, marka portföy yönetimi, yurtiçi ve yurtdışı tescil stratejilerinin belirlenmesi, tescil işlemleri, red kararlarına ve 3. şahıs itirazlarına karşı cevap sunulması, yenileme, lisans anlaşmaları hazırlama ve yurtdışı tescil konularında kapsamlı ve teknoloji destekli hizmet vermektedir.

 • Deriş marka ekibi, marka ile bağlantılı olarak alan adlarının araştırılması, alan adı tescil başvurusunda bulunulması, marka hakkına tecavüz eden alan adlarının iptali için itiraz işlemlerinin gerçekleştirilmesi konularında da faaliyet göstermektedir.

  • Türkiye’de ticari/hizmet marka korumasının yasal dayanağı nedir?

  • Türkiye’de marka koruması nasıl elde edilir?

  • Türkiye’deki uygulamalara göre sesler marka olarak korunabilir mi?

  • Türkiye’de 3-boyutlu markalar tescil edilebilir mi?